2015 m. birželio 30 d. Vilniuje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Žalos mažinimas: sveikatos ir socialinės paslaugos narkotikų vartotojams“, kurią organizavo nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute veikiančiu centru, bendradarbiaujančiu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) narkotikų žalos mažinimo klausimais. Konferencija rengta įgyvendinant regioninį projektą „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“,

Apie tai, kaip suprantama tolerancija, pakantumas, žmogaus vertė ir orumas, ką patiria priklausomas nuo narkotikų asmuo mūsų kasdienybėje, kalbėsime ir dalinsimės patirtimi renginyje birželio 16 dieną 16 val. kavinėje „Mano guru“ adresu Vilniaus g. 22 / 1, Vilnius. Renginys  skirtas Koalicijos „Galiu gyventi“ įgyvendinamo projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei

Antradienį įvyko Koalicijos “Galiu gyventi”  ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovybės susitikimas, skirtas aptarti bendradarbiavimą tarp institucijų. Susitikime dalyvavo Departamento direktorė I. Juozapavičienė, Koalicijos “Galiu gyventi” tarybos pirmininkė R.Štuikytė,  administracijos vadovė J.Poškevičiūtė ir advokacijos vadovas G.Duoblys. Koalicijos pirmininkė pristatė organizacijos veiklas, nuveiktus darbus,  ateities planus ir aktualiausias problemas. Ji taip pat pažymėjo, kad organizacija jau ne vienerius metus aktyviai bendradarbiauja

Gegužės 9-10 dienomis įvyko Koalicijos „Galiu gyventi“  visuotinis metinis narių susirinkimas,  kurio metu buvo pristatyta veiklos ataskaita už 2014 metus ir 2015-2019 metų organizacijos strategijos projektas. Susirinkimo metu nariai taip pat išklausė pranešimą apie „Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo procesus“.  Koalicijos administracijos direktorė Jurgita Poškevičiūtė pristatydama veiklos ataskaitą už praėjusį laikotarpį pabrėžė, kad 2014 metai

2015 m. kovo 27 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras „Žalos mažinimo advokacijos veiksmų planavimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, sveikatos politiką vykdančių, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų atstovai, taip pat žemo slenksčio kabinetų darbuotojai, narkotikus vartojančių asmenų bendruomenės nariai. Susitikimo tikslas buvo supažindinti dalyvius su žalos mažinimo paslaugų (žemo slenksčio kabinetų ir farmakoterapijos

Nepaisant to, kad Lietuvos BVP auga, skurdas ir socialinė atskirtis šalyje didėja. Remiantis statistika, 2000 m. Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyveno 16 proc. žmonių, o 2015 m. – 20 proc. Be to, dirbančiųjų skurdas irgi yra problema. Žmones itin slegia įsiskolinimai už įvairias paslaugas, kurių jie nesugeba susimokėti dėl ribotų galimybių ir mažų pajamų. Tuomet jie mėgina

  Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais, infekuotais ŽIV ir sergančiais AIDS, reiškia susirūpinimą dėl paviršutiniškai ir neatsakingai parengto svarbaus dokumento projekto – ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo, 2015–2017 metų priemonių plano. NVO ekspertai ir su rizikos

Lietuvoje užsikrėtusiųjų ŽIV gerokai mažiau nei pas kaimynus latvius ir estus:  verkti ar džiaugtis? Lietuvoje kas tris dienas išaiškinamas naujas ŽIV užsikrėtęs žmogus: 2013 m. Lietuvoje ŽIV pirmą kartą buvo nustatytas 160 asmenų, o bendras ŽIV užsikrėtusių asmenų skaičius siekė 5.98 atvejų 100-ui tūkstančių gyventojų (HI Sveikatos informacijos centras, ULAC duomenys, 2015 m.). Palyginti su

Žymos: ,

Praėjusią savaitę Koalicijos „Galiu gyventi“ administracijos direktorė Jurgita Poškevičiūtė ir advokacijos vadovas Girvydas Duoblys susitiko su Seimo vicepirmininku Algirdu Sysu. Susitikime nevyriausybinės organizacijos atstovai pristatė Seimo vicepirmininkui katastrofišką žemo slenksčio kabinetų padėtį Lietuvoje. Pasak koalicijos ekspertų, savivaldybės mažina biudžetus, o valstybės siūlomas finansavimas yra tiek painus, kad žemo slenksčio kabinetai nesugeba jo gauti. Taip pat

TOP