2008-2017 m. Koalicija „Galiu gyventi“ iš Atviros Lietuvos fondo perėmė ir vykdė Atviros visuomenės fondų  tarptautinių visuomenės sveikatos seminarų logistikos administravimą.

Seminarai skirti aktualioms labiausiai pažeidžiamų grupių visuomenės sveikatos problemoms spręsti. Seminarų temos: visuomenės sveikatos politika, medicinos etika, tuberkuliozės kontrolė, ŽIV/AIDS prevencija, narkotikų priklausomybės gydymas ir žalos mažinimas, psichikos sveikata, paliatyvioji slauga ir pan.

Seminarų dalyviai – AVI vadovai, AVI Visuomenės sveikatos ir kitų programų tinklo atstovai, AVI paramos gavėjai, sveikatos politikai, specialistai, sprendimų priėmėjai, pažeidžiamų grupių atstovai, įvairių tarptautinių organizacijų lyderiai, rėmėjų organizacijų atstovai.

„Galiu gyventi“ funkcija. Pilna atsakomybė už visą seminaro logistikos organizavimą: apjungti ir koordinuoti visas į seminaro ar konferencijos organizavimą įsitraukusias šalis (už seminaro turinį atsakingą AVI programą, dalyvius ir lektorius, vietos organizatorius ir kitus rangovus). Kiekvienais metais Koalicija „Galiu gyventi“ rūpinosi iki 12 seminarų, rengiamų skirtingose pasaulio šalyse.

Atviros visuomenės institutas JAV yra privatus paramą teikiantis fondas, tinklo, kurį sudaro 50 šalių nacionalinių fondų grupė, centras. Fondų tinklas įgyvendina atvirąją visuomenę puoselėjančias iniciatyvas vyriausybės politikos formavimo, žiniasklaidos, visuomenės sveikatos ir žmogaus teisių srityse, o taip pat skatina socialines, teisines, švietimo ir ekonomines reformas. Siekdamas užkirsti kelią negatyvioms globalizacijos pasekmėms, tinklas puoselėja atvirąją visuomenę bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis institucijomis. Atviros visuomenės institutą 1993m. įkūrė garsus filantropas George Soros jo fondams Centrinėje ir Rytų Europoje bei buvusioje Sovietų Sąjungoje remti. Šie fondai buvo įkurti siekiant padėti buvusioms komunistinėms valstybėms tapti demokratiškomis. Tinklas plėtė savo veiklą kurdamas fondus ir iniciatyvas Afrikoje, Centrinėje Azijoje ir Kaukaze, Haityje, Lotynų Amerikoje, Mongolijoje, Pietryčių Azijoje, Turkijoje ir Jungtinėse Valstijose. Atviros visuomenės institutas remia projektus ir kitose pasaulio vietose.

Atviros visuomenės instituto tinklo Visuomenės sveikatos programa kartu su tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis rengė konferencijas ir seminarus, stiprinančius tarpdisciplininę sąveiką ir bendrų problemų sprendimą, tuo skatindama naujas visuomenės sveikatos iniciatyvas, susijusias su asmens ir visuomenės sveikata, žmogaus teisėmis ir etinėmis problemomis

Visą informaciją apie AVI visuomenės sveikatos seminarų programą galima rasti http://health.accel-it.lt

TOP