Projektas “ŽIV IŠŠŪKIS: ATOTRŪKIO ĮVEIKIMAS LIETUVOJE”

Koalicijos “Galiu gyventi” projektas “ŽIV iššūkis: atotrūkio įveikimas Lietuvoje”.

Projekto laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2019 m. vasaris

Projekto pristatymas
Tai advokacinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – siekti tvaraus finansavimo ŽIV ištyrimui ir integravimui į gydymą Lietuvoje bei mažinti ŽIV stigmą pažeidžiamų grupių, ekspertų ir visuomenės aplinkoje. Projekto eigoje bus glaudžiai dirbama su pažeidžiamomis grupėmis (LGBT, narkotikus vartojantys asmenys ir kt.), įtraukiant juos į projekto veiklas. Vienas pagrindinių projekto akcentų ŽIV stigmos indekso tyrimas, kuris bus atliekamas pagal tarptautinės ŽIV paveiktų žmonių organizacijos „GNP+“ parengtą metodologiją. Tokį patį tyrimą atliks ir NVO Latvijoje bei Estijoje.

Pagrindiniai projekto tikslai:
–  Remiantis UNAIDS programos „90-90-90“ tikslais ir ECDC Specialiąja ataskaita (Malta, 2017 m.), užpildyti ŽIV ištyrimo ir asmenų įtraukimo į gydymo paslaugas spragas;
–  Siekti valstybės finansuojamo greitojo ŽIV ištyrimo pažeidžiamoms grupėms ir ŽIV ištyrimo pirminės sveikatos priežiūros lygmenyje;
–  Siekti sistemingo ir efektyvaus ŽIV paveiktų asmenų įtraukimo į sveikatos sistemą;
–  Gilinti socialinių darbuotojų žinias bei kompetenciją ir didinti jų vaidmenį ir įsitraukimą į ŽIV ištyrimo procesus;
–  Atlikti ŽIV infekuotų asmenų stigmos tyrimą Lietuvoje ir advokacijos priemonėmis siekti įveikti tas kliūtis, kurios trukdo asmeniui patekti į sveikatos priežiūros sistemą, gauti gydymą ir socialines paslaugas;
–  Skatinti įvairių sektorių ir suinteresuotų pusių įsitraukimą į nepakankamo ŽIV suvaldymo Lietuvoje problemų sprendimus.

Pagrindiniai nuveikti darbai:
–  Rekomendacijos Sveikatos apsaugos ministerijai dėl ŽIV atsako gerinimo;
— Dalyvavimas rengiant nacionalinį ŽIV/LPĮ veiksmų planą;
–  ŽIV infekuotų ir rizikos grupių asmenų fokus grupės;
–  Mokymai savivaldybių socialiniams darbuotojams apie ŽIV ištyrimą ir integravimą į gydymą;
— Žmonių, gyvenančių su ŽIV stigmos indekso tyrimas pagal tarptautinę metodologiją (publikacija);
— Apskriti stalai su sprendimų priėmėjais dėl veiksmingesnio atsako į ŽIV.

TOP