„Demetra“ kartu su partneriais per 2012-2014 m. atliko virš 43 000 greitų ŽIV testų. Vertinant atliktų ŽIV tyrimų skaičių pagal mėnesius pastebėta, kad atliekamų ŽIV tyrimų kiekis yra stabilus, išskyrus tuos mėnesius kai buvo vykdomos akcijos – „Saugaus gyvenimo karavanas‘2012“ m. liepos mėn., „Saugaus gyvenimo karavanas‘2013“ rugpjūčio mėn. ir „Saugaus gyvenimo karavanas‘2014“ rugsėjo-spalio mėn. 2013

Loreta Stonienė, Higienos institutas. Pagrindinės kliūtys, susijusios su ŠNV galimybėmis naudotis ŽIV ir TB ištyrimo ir gydymo paslaugomis, nulemtos įvairių priežasčių, tokių kaip informacijos, motyvacijos ir laiko stoka, efektyvių psichosocialinių intervencijų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas, sveikatos sektoriaus požiūris, asmeninė ir visuomenės stigma, įkalinimas, fizinės, psichologinės ir ekonominės problemos, nulemtos priklausomybės nuo narkotinių medžiagų. Jas sušvelninti

Ar bus uždegta žalia šviesa žalos mažinimo paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui Lietuvoje? Lietuvoje žalos mažinimo paslaugos yra puikiai teisiškai reglamentuotos bei finansuojamos iš valstybės bei savivaldybės biudžetų, pabrėžė Lietuvos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė rugsėjo pabaigoje vykusioje aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje Tbilisyje „Kelias į sėkmę“ (angl. „Road to Success“). Ir būtų sunku tam prieštarauti, ekspertai

Koalicija “Galiu gyventi”, įgyvendindama regioninį projektą „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija, praėjusių metų pabaigoje organizavo „Žalos mažinimo paslaugų vertinimo” mokymus. Mokymai buvo skirti žalos mažinimo programų dalyviams iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, juos vedė lektorė Maria Tvaradze iš „Eurazijos žalos mažinimo tinklo“. Mokymų metu dalyviai buvo

Pirmoji Europoje konferencija su priklausomybėmis susijusio elgesio (angl. Addictive Behaviours and Dependence) tema įvyks Lisabonoje 2015 m. rugsėjo 23-25 dienomis. Dėmesys bus skirtas nuo nelegalių narkotikų, alkoholio, tabako vartojimo, azartinių žaidimų ir kitų priklausomybių išsivysčiusiam rizikingam elgesiui. Konferenciją organizuoja Portugalijos su priklausomybėmis susijusio elgesio ir intervencijų generalinis direktoratas (SICAD), leidinys “Addiction”, Europos narkotikų ir narkomanijos

Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo dėl paramos visuotinei teisei į aukščiausius siektinus fizinės ir protinės sveikatos standartus DAINIAUS PŪRO pranešimas, paskelbtas Jungtinių tautų ŽIV/AIDS programos koordinacinės tarybos 35-ojo susitikimo metu Ženevoje. Pranešimas

Žymos: , ,

ŽIV ir AIDS paveiktų žmonių bei jų artimųjų asociacija „Demetra“ pristatė jau trečią Informacinį biuletenį, skirtą paminėti Europos ŽIV testavimo savaitę lapkričio 21-28 dieomis. Daugiau

Praėjusią savaitę Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai – tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė ir advokacijos vadovas Girvydas Duoblys kartu su Vilniaus priklausomybių ligų centro direktoriumi Dr. Emiliu Subata susitiko su teisingumo viceministru Pauliumi Griciūnu. Ekspertai pristatė nerimą keliančią situaciją dėl gydymo laisvės atėmimo vietose, kuriose farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais iki šiol neprieinama  asmenims priklausomiems nuo narkotikų. Nevyriausybinės

ŽIV ir AIDS paveiktų žmonių bei jų artimųjų asociacijos „Demetra“ iniciatyva praėjusią savaitę vyko panelinė diskusija dėl ŽIV ištyrimo galimybių Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ Tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė, Vilniaus priklausomybių ligų centro direktorius Dr. Emilis Subata ir jo pavaduotoja Dr. Aušra Širvinskienė, taip pat organizatoriai, ekspertai ir specialistai iš įvairių gydymo įstaigų, kurios

Žymos: ,

Lietuva prisijungė prie regioninės programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“ Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Dar 2014 m. balandžio 1 d. Globalus fondas pasirašė sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) dėl finansinės paramos pirmam

TOP