Lietuva prisijungė prie Regioninės Programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!”

/ 2014-12-04 / Publikacijos kategorija: Naujienos, Projekto naujienos, Žalos mažinimas

Lietuva prisijungė prie regioninės programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“

HRW Web Banners_-07Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Dar 2014 m. balandžio 1 d. Globalus fondas pasirašė sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) dėl finansinės paramos pirmam regioniniam ŽIV / AIDS projektui Rytų Europai ir Centrinei Azijai, kurio biudžetas trejiems metams sieks 4 561 958 eurų. Pagrindinis šio regioninio projekto dėmesys bus skiriamas AIDS epidemijai mažinti, stiprinant advokacinę veiklą dėl tvaraus narkotikų žalos mažinimo finansavimo, įtraukiant šalis partneres iš Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Tadžikistano, o nuo lapkričio mėn. – ir Lietuvos.

Pirmajame projekto etape iki 2015 m. kovo 31 d., naudojant bendrą visoms šalims metodologiją, bus renkama ir analizuojama informacija apie esamą žalos mažinimo paslaugų finansavimo būklę. Analizė bus atliekama dviem būdais:

  • analizuojamas esamas žemo slenksčio kabinetų bei farmakoterapijos vaistiniais opioidiniais preparatais finansavimas ir išlaidos konkrečiose paslaugų vietose, taip pat skaičiuojama, kiek realiai kainuoja kiekvienas paslaugų elementas;
  • pačių narkotikus vartojančių asmenų jėgomis bus atliekama klientų / pacientų apklausa ir vedamos grupinės diskusijos, kurių metu bus siekiama klientų / pacientų akimis įvertinti paslaugų prieinamumo barjerus ir įvardyti, kurie paslaugų elementai yra svarbiausi.

Antraisiais ir trečiaisiais projekto metais planuojama vykdyti advokacijos veiklas, siekiant tvaraus žalos mažinimo paslaugų finansavimo.

Svarbu ir tai, kad projekte aktyviai dalyvaus patys narkotikus vartojantys asmenys, bus siekiama padėti jiems patiems dalyvauti analizuojant situaciją ir išsakant savo problemas bei poreikius. Pirmajame etape koalicija „Galiu gyventi“ dirbs su neseniai įsikūrusia organizacija „Resetas“, kuri ir atliks klientų / pacientų apklausą, taip pat ves grupines diskusijas.

Projekto pirmojo etapo veiklų planą rasite čia

Apibendrintą projekto pirmojo etapo biudžetą rasite čia

Tagged under:
TOP