„Lietuva ir UNGASS: ar atsakingai formuojame ir įgyvendiname narkotikų politiką Lietuvoje?“

/ 2015-12-15 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

Pasauliui (ir Lietuvai) rengiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. balandį, kviečiame pilietinės visuomenės organizacijas įsitraukti į šį procesą, sužinoti daugiau apie narkotikų politikos formavimą pasaulyje ir Lietuvoje, aptarti Lietuvai aktualias problemas. Ta proga gruodžio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizuoja seminarą-diskusiją, kurios programa pridėta. Norintieji dalyvauti dar gali registruotis laura.bliujiene@galiugyventi.lt.

UNGASS 2016 – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje.

Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir kontrolės politika, jos įgyvendinimas Lietuvoje susiduria su nemažais iššūkiais: vartojimo prevencija epizodiška, prieinamumas prie mokslu pagrįstų socialinių, sveikatos ir žalos mažinimo paslaugų yra mažas, alkoholio prieinamumo kontrolė nuolat patirianti spaudimą, o prieinamumas prie skausmui mažinti skirtų opioidinių vaistinių preparatų – vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Pilietinės visuomenės organizacijų įsitraukimas formuojant narkotikų politiką yra viena iš esminių sėkmingos, mokslu pagrįstos narkotikų politikos sąlygų, tačiau įsitraukimo galimybės nėra pakankamai išnaudotos.

Seminaras-diskusija rengiami nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendinant projektą, skirtą pasiruošti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais.

Pridedame seminaro programą

Pridedame seminaro programą

 

Tagged under:
TOP