Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai šią savaitę Ženevoje pristatė šešėlinę ataskaitą apie sveikatos paslaugų prieinamumą ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus, Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui. Pateiktoje šešėlinėje NVO ataskaitoje atkreiptas dėmesys į ŽIV ištyrimo trūkumą, prastą opioidinės priklausomybės gydymo bei žemo slenksčio kabinetų prieinamumą. Ir

Koalicija „Galiu gyventi“ plečia pirmines teisines konsultacijas nuo narkotikų priklausomiems asmenims Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, siekdama padėti jiems integruotis į visuomenę. Tam pritraukiami savanoriai konsultantai – aukštųjų mokyklų teisės studentai bei absolventai. Būsimi savanoriai parengti mokymuose, kurių metu Koalicijos lektoriai suteikė jiems reikalingų teorinių ir praktinių žinių. 2014 m. sausį–vasarį pasirengimo savanorystei mokymus Vilniuje, Kaune

Tikriausiai ne vienas pastebėjome viešoj erdvėj padažnėjusią informaciją apie pastaruoju metu ypač suaktyvėjusias policijos operacijas Vilniaus mieste esančiame ir daug rūpesčių keliančiame Kirtimų tabore. Giriamasi, kad tokio masto operacijų narkotikų prekeiviai dar nebuvo patyrę, kad šie slapti ir gerai organizuoti policijos reidai sudavė rimtą smūgį tabore vykstančiai prekybai narkotikais, kad mieste jaučiamas heroino stygius, “badas”.

Koalicija „Galiu gyventi“ įgyvendina projektą “Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas”, kuris finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje lėšomis.Specialistai informuoja, kad didžiausiai ŽIV rizikos grupei – žmonėms, kurie vartoja narkotikus švirkščiamuoju būdu – iki šiol valstybėje nesukurta veiksminga pagalbos ir gydymo sistema,

TOP