Vieša paslaptis, kad beveik kiekviename Lietuvos mieste yra vietos, kur buriasi dažnai itin skurdžiai gyvenantys, švirkščiamuosius narkotikus vartojantys ir problemų su teisėsauga turintys asmenys. Miestiečai šias vietas aplenka, o atsidūrę visuomenės užribyje asmenys vengia viešumo. Pasiekti tokius asmenis nėra lengva, tam reikia ypatingų pastangų ir būdų, veiksmingiausias iš kurių yra žemo slenksčio paslaugos. Deja, šios

2015 m. sausio 22 d. narkotikų  vartotojų savitarpio pagalbos organizacija „Resetas“ ir Klaipėdos miesto buvusių bei esamų metadono programos dalyvių iniciatyvinė grupė susitiko su Klaipėdos priklausomybės ligų centro (KPLC) vadovu Liudu Andrikiu bei centro medicinos personalu. Susitikimo iniciatoriai išreiškė susirūpinimą dėl stipriai sumažėjusių gydymo farmakoterapiniais opioidiniais preparatais (metadono programos) apimčių KPLC. Šiuo metu šioje programoje

Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai sausio 20 d. susitiko su Seimo nare Birute Vėsaite. Ji viena iš nedaugelio parlamentarų, susidomėjusių nevyriausybinių organizacijų keliamu aktualiu klausimu dėl antstolių veiklos, kai ji nukreipta į skolų ar nesumokėtų baudų išieškojimą iš skurdą patiriančių tokių pažeidžiamųjų visuomenės grupių kaip benamiai, vieniši seneliai ar asmenys,

Lietuva prisijungė prie regioninės programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“ Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Dar 2014 m. balandžio 1 d. Globalus fondas pasirašė sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) dėl finansinės paramos pirmam

KGG atstovai dalyvavo jau keturiuose šviečiamuosiuose-mokomuosiuose seminaruose, kurie skirti žurnalistams, rašantiems ar besidomintiems žmogaus teisių klausimais. Tradicija tapęs bendradarbiavimas tarp organizacijų tęsiasi jau ne vienerius metus, o bendravimas su žurnalistais seminarų metu pasiteisina, keičiant nuomonę bei mažinant stigmą apie pažeidžiamąsias visuomenės grupes, tokias kaip narkotikų vartotojai, infekuotieji ŽIV ar sergantieji AIDS, taip pat sekso paslaugų

Koalicija „Galiu gyventi“ surengė tris susitikimus su skirtingomis NVO, kurių veikla ir tikslinės grupės panašios į KGG (balandžio 30 d., liepos 18 d. ir rugpjūčio 13 d.). Susitikimai rengti kaip moderuojama diskusija, kurios metu, buvo siekta stiprinti tinklaveiką, aptarti organizacijų siekius, tematikas, veiklas, galimus bendrus sąlyčio taškus/pozicijas, galbūt inicijuoti ir konkretų tarpusavio bendradarbiavimą. Dalyvavusios organizacijos:

Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje diskusijoje „ŽIV ištyrimo prieinamumo rizikos grupėms ir visai visuomenei iššūkiai“ kalbėta apie galimybes padidinti ŽIV ištyrimo Lietuvoje prieinamumą svarbiausioms rizikos grupėms, mažinant teisines kliūtis ir užtikrinant finansavimą iš valstybės biudžeto. Renginį, kuriame dalyvavo Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis bei kiti atsakingi sveikatos sistemos pareigūnai, inicijavo Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija

Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis. Dalyviai liko susisdomėję diskusija ir joje pristatytomis temomis. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios

30 metų Laima (vardas pakeistas – DELFI), pirmą kartą narkotikų pabandžiusi dar 10-toje klasėje, iki šiol klimpsta į narkotikus ir vėl keliasi. Moteris sutiko atvirai papasakoti apie savo pakilimus ir nuopolius, įkyrias mintis ir santykius su artimaisiais. Visas straipsnis

Šiandien asociacijos „Demetra“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ atstovės susitiko su Sveikatos apsaugos viceministre dr. J. Zinkevičiūte, kurią Sveikatos apsaugos ministras V.P. Andriukaitis įgaliojo kuruoti ŽIV ištyrimo prieinamumo klausimus. Susitikimo metu pristatyta esama situacija ir pateikti siūlymai dėl ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimo bendrai populiacijai bei rizikos grupėms Lietuvoje.

TOP